Online Διατροφή

Online Διατροφή

Ο διατροφολόγος… στην οθόνη σας!

Στη Nutrihealth αξιολογούμε και διαμορφώνουμε ένα πλάνο διατροφής προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας και αυτό μπορεί πλέον να συνδυαστεί με την άνεση του σπιτιού σας!
Με την δυνατότηα που μας δίνουν τα σύγχρονα μέσα, η επικοινωνία μας είναι συχνότατη και η απώλεια βάρους είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη «face to face» παρακολούθηση.